Informacije o popustima

Informacije o popustima

Kapadokija

Regularna cijena 499 I Cijena sa kodom 449KM

Vrijednost koda 50KM

Ohrid

Regularna cijena 139 I Cijena sa kodom 129KM

Vrijednost koda 10KM

Istanbul avio -20KM na cijenu leta

Zagreb

Regularna cijena 99 Cijena sa kodom 89KM

Vrijednost koda 10KM

Kavos I termin

Regularna cijena od 320KM I Cijena sa kodom 279KM

Vrijednost koda 41KM

Biograd

Regularna cijena 109 I Cijena sa kodom 99KM

Vrijednost koda 10KM

Budva

Regularna cijena 109 I Cijena sa kodom 99KM

Vrijednost koda 10KM

Beograd

Regularna cijena 79 za 1/4 sobe I Cijena sa kodom 69KM

Vrijednost koda 10KM

Paralija

Regularna cijena 159 I Cijena sa kodom 144KM

Vrijednost koda 15KM

Poslovno ime: Let’s Go Travel & Events
JIB: 4202215000016

Ferhadija 17B Sarajevo

+387 (0) 60 33 26 444

+387 (0) 33 86 16 16

+387 (0) 33 86 16 17

info@letsgo.ba

Tekući račun: Raiffeisen 1610000158950031
​Licenca o obavljanju djelatnosti putničkih agencija i turoperatera 065-0-Reg-16-001811 od 11.05.2016.