Beograd

U nastavku možete pronaći linkove za naše putovanje

Molimo Vas da obavezno pogledate i popunite sve potrebne forme ispod i da se priključite WhatsApp grupi 

najkasnije do  ts-awesome-chevron-right  27.02.2024. do 13:00h  ts-awesome-check

 ts-awesome-bookmark Link sa fakultativama

 ts-awesome-check-circle  Bitno je da se izjasnite za sve ponuđene opcije kako bismo kvalitetno mogli planirati naše vrijeme na putovanju i iskoristiti ga na najbolji mogući način!

 ts-awesome-check-circle  Broj mjesta za pojedine fakultative je ograničen, a prednost imaju putnici koji su se prije izjasnili!

ts-awesome-bookmark Whatsapp Grupa

 ts-awesome-check-circle Obavezno se priključite grupi koja je kreirana kako biste jednostavnije dobijali online obavijesti i bili u toku svih dešavanja, kao i eventualnih promjena plana koje bi nas mogle zadesiti u toku našeg boravka na putovanju.

 ts-awesome-bookmark Napomene za putovanje 
 ts-awesome-check-circle Vrijeme polaska po gradovima
ts-awesome-check-circle  Plan i program putovanja
ts-awesome-check-circle  Uslovi putovanja
ts-awesome-check-circle  Spisak putnika

ts-awesome-bookmark Link za putno zdravstveno osiguranje!

ts-awesome-check-circle  Link popunjavaju samo putnici koji su uzeli paket putnog zdravstvenog osiguranja najkasnije do  27.02.2024. do 13:00h  ts-awesome-check , sve prijave poslije navedenog datuma se neće uvažavati!

Poslovno ime: Let’s Go Travel & Events
JIB: 4202215000016

ts-awesome-map-marker Ferhadija 17B  Sarajevo

ts-awesome-mobile-phone +387 (0) 60 33 26 444

ts-awesome-phone +387 (0) 33 86 16 16

ts-awesome-fax +387 (0) 33 86 16 17

ts-awesome-at info@letsgo.ba

Tekući račun: Raiffeisen 1610000158950031
​Licenca o obavljanju djelatnosti putničkih agencija i turoperatera 065-0-Reg-16-001811 od 11.05.2016.